תרגיל עיצוב אפליקציית "תו הינשוף

תרגיל לאיפיון ועיצוב אפליקצייה להצהרות בריאות באוניברסיטאות ומכללות.