top of page

משפטים ופסוקים להזמנות

משפטים מהתנ"ך​

 • "קול ששון וקול שמחה- קול חתן וכל כלה" (ירמיהו ל"ג)

 • "עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתיו ולא ארפנו" (שיר השירים ג', ד')

 • "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה" (שיר השירים ח', ז')

 • "כל אהבה שהיא תלויה בדבר- בטל דבר, בטל אהבה. ושאינה תלויה בדבר- אינה בטלה לעולם" (מסכת אבות ה', טז')

 • "והריקתי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג', י')

 • "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"

 • "בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי כלה בואי כלה"

 • "זה היום עשה ה'- נגילה ונשמחה בו" (תהילים קיח כ"ד)

 • "ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך" (בראשית ל"א, מ"ד)

משפטים משירים

 • "מכל האהבות שיש לחלום- ביקשתי לי אותך" (עידן רייכל)

 • "היום נעשה משהו בלתי נשכח שישאיר סימן של שמחה מבורך" (אהוד בנאי)

 • "יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע- יש בי אהבה והיא תנצח" (אריק איינשטיין)

 • "ואיך שלא אפנה לראות- תמיד איתך ארצה להיות" (אריאל זילבר)

 • "אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב, אני יודע שזכיתי לאהוב" (עברי לידר)

 • "אתן לך שושנים, צרור דובדבנים ושיר עם מנגינה- הזמנה לחתונה" (אורי בנאי)

 • "באנו לכאן מתחת לשמיים, שניים כמו זוג עיניים" (דיויד ברוזה)

 • "היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים" (עידן רפאל חביב)

 • "הייתה זו אהבה ממבט ראשון, כמו בסיפורים" (אריק איינשטיין)

 • "היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו- הפכנו להיות שלמים" (עידן רפאל חביב)

 • "אהבה כזו כבר לא מוצאים" (עידן רייכל)

 • "מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו" (עידן רייכל)

 • "בשביל של החיים אני אלך איתך, תמיד שלך" (עומר אדם)

משפטים אחרים

 • "היכן שיש אהבה יש חיים" (מהטמה גנדי)

 • "האהבה מורכבת מנשמה אחת ששוכנת בשני בני אדם" (אריסטו)

 • "הדברים הטובים והיפים ביותר בעולם אינם נראים או נשמעים. ניתן להרגיש אותם רק דרך הלב" (הלן קלר)

 • "בגינת ליבי נטעתיך ושם צמחה אהבתי אלייך"

 • Some things are meant to be

bottom of page