תרגיל אריזות לרשת טבע

חלק מתרגיל מיתוג מחדש לרשת טבע.