top of page

תרגיל מיתוג מחדש לרשת טבע

בתרגיל זה התבקשנו למתג מחדש רשת טבע קיימת. 

ביצענו מחקר מעמיק על החברה ועל ערכיה ומוצריה על מנת לספק מיתוג מדויק יותר.

התרגיל כלל עיצוב לוגו, ניירת וכרטיס ביקור, 2 כרזות פרסום ושלט חוצות, אתר, ואריזות.

הערכים שבחרתי להתמקד בהם בפרויקט הם בריאות, הכלה (של מגוון אנשים שונים) וטבע. 

bottom of page