top of page

פוסטים לרשתות החברתיות
לאגודה הסטונדטיאלית של אוניברסיטת בן גוריון
(במסגרת העבודה כגרפיקאית של האגודה הסטודנטיאלית)

bottom of page