top of page

מיתוג קמפיין לשירות רכבים אוטונומים

בתרגיל זה התבקשנו למתג שירות רכבים אוטנומי.

לאחר ביצוע מחקר על הנושא, החלטתי לעשות קמפיין שירות רכבים אוטונומיים להסעת צעירים הביתה לאחר בילוי, ובכך לחסוך להם את עניין הנהג התורן, ולמנוע תאונות בכביש המתחרשות בעקבות צעירים שיכורים/ נהגי מוניות עייפים. 

הצבעוניות שבחרתי בה היא גוון סגול וגוון כתום הלקוחים מעולם צבעי הניאון של מועדונים.

bottom of page